Know the Prophesy and Pray

Language: தமிழ்

 • கொரோனோ வைரஸ் உருவானது எப்படி ?
  32:36 Watch Now
 • கொரோனா வைரஸ் மனிதரால் உண்டானதா ?
  31:57 Watch Now
 • பிலிப்பைன்ஸ் கொள்ளை நோயும் தீர்க்கதரிசனமும்...!
  22:44 Watch Now
 • கொரோனா வைரஸ் தேவனின் நியாயத்தீர்ப்பா ?
  27:18 Watch Now
 • கொரோனாவும், சீனர்களின் எழுப்புதலும் !
  27:44 Watch Now
 • கொரோனா வைரஸிலிருந்து தப்புவது எப்படி ?
  25:51 Watch Now
 • கொரோனா வைரஸ்க்காக எப்படி ஜெபிப்பது ?
  27:42 Watch Now