Theerkatharisana Jeba Mugam - 2020

Language: தமிழ்

 • Spread the Fire (அக்கினியை பரவச் செய்யுங்கள்) | Bro.Mohan C Lazarus - Day 1
  41:51 Watch Now
 • எழுப்புதலுக்காக தீர்க்கதரிசி தேவையா ? | Bro. Appadurai Day - 1
  1:02:39 Watch Now
 • தீர்க்கதரிசனம் என்றால் என்ன ? | Bro. Vincent Selvakumar - Day 1
  2:24:41 Watch Now
 • வரங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ! Bro. Mohan C Lazarus - Day 2
  01:11:47 Watch Now
 • தீர்க்கதரிசன அபிஷேகம் | Bro. Sam Jebaraj - Day 2
  41:36 Watch Now
 • தீர்க்கதரிசன ஊழியம் ! | Bro. Vincent Selvakumar - Day 2
  2:00:28 Watch Now
 • கடைசிகால தீர்க்கதரிசன தலைமுறை ! Bro.Vincent Selvakumar Day - 3
  01:02:05 Watch Now