நொடிப்பொழுதில் புதிய கண் பார்வை தந்தார் இயேசு

நொடிப்பொழுதில் புதிய கண் பார்வை தந்தார் இயேசு

Watch Video
Category: